Политика за поверителност

Политика на поверителност

 

Контрол

Контролът във връзка с личните данни се упражнява от Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Сайт: www.cpdp.bg

 

За нас

Адресът на нашия сайт: https://perfectlycleanbg.com/.

Собственик на сайта е Юридическото лице “ПЕРФЕКТНО ЧИСТО” ЕООД, БУЛСТАТ 206302776, със седалище и адрес на управление в Република България, Област София (столица), община Столична, град Банкя, пощенски код 1320, ул. Карамфил Номер 8

За контакт: office@perfectlycleanbg.com или използвайте формата за контакт.

Тази политика на поверителност се отнася за и е валидна само във връзка с този уеб сайт и не следва да се прилага за никой друг уеб сайт или електронна услуга, предлагана от трети страни.

Правно основание

Настоящата политика на личните данни се издава на основание на и в съответствие с Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите му актове, както и Общият регламент относно защитата на данните – ЕС 2016/679 (GDPR).

Какви лични данни събираме и защо

Ние използваме вашите лични данни, за да предоставим функционалностите на нашият уеб сайт, като например обработване на вашите заявки и запитвания, както и когато това е наше задължение от гледната точка на нашият статут като субект на българското, европейско и международно право, както и в защита на нашият законен интерес спрямо действащите правни норми.

Защита от спам и злонамерен достъп

Във връзка с защитата на нашият уеб сайт от злонамерен достъп, спам и други нежелани действия от потребители, използваме услугата reCAPTCHA от Google за проверка на легитимността на предоставените запитвания. За да разберете по-точно как, защо и къде тези данни биват предоставяни на Google, моля прочетете по-надолу в тази политика за защита на личните данни, под заглавие “С кого споделяме данните ви”. Вие изрично се съгласявате с това, когато използвате тези функционалности на сайта.

Форми за контакт

Когато използвате формата за контакт, поставена на няколко места в нашият уеб сайт, вие сте попитани да дадете съгласие за обработване на Вашите лични данни във връзка с Вашето запитване. На основание на Вашето съгласие, ние можем да съберем, съхраним и обработим данните свързани с Вашето запитване само за целите на отговора на запитването Ви.

Изпратените форми за контакт подлежат на проверка за спам посредством Google reCAPTCHA. Информацията за тази услуга описваме по-долу в тази политика, под заглавието “С кого споделяме данните ви”.

Бисквитки

Някои страници от нашия сайт може да включват “бисквитки” (“cookies”), които целят предоставянето на определени функционалности.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашето устройство, с цел извършването на определени функции – например отмяната от нуждата за повторно въвеждане на данни при определени страници. Някои бисквитки се изтриват автоматично, след като затворите браузъра си. Други остават на вашето устройство за по-дълги периоди от време или докато вие не ги изтриете. Имате право да отхвърлите свалянето на бисквитки, като откажете да дадете съгласие с тяхното сваляне. В допълнение, може да настроите браузъра си така, че автоматично да ги отхвърля, както и да изтрие вече съществуващи такива.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Специални категории лични данни

Ние не целим да събираме и не събираме, съхраняваме или обработваме съзнателно данни, които могат да бъдат определени като “специални категории” по GDPR, като данни свързани със сексуална ориентация, биометрични показатели, политически, религиозни или философски възгледи и други.

Лица под 16 години

Ние не целим да събираме и не събираме, съхраняваме или обработване съзнателно данни, които могат да бъдат свързани с лица, ненавършили 16-годишна възраст.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви

Нашият хостинг провайдър, понастоящем Jump.bg има физически достъп до данните на уеб сайта, включително потребителските данни, във връзка с предоставяните от тях към нас хостинг услуги. Ние не споделяме вашите данни с тях по никакви други причини.

Във връзка с контактни форми, форми за забравени пароли, администраторски панели и други специални страници и части от страниците, ние ползваме услугата reCAPTCHA, предоставена от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States,  (‘Гугъл‘). Целта на тази функция бива да решава дали информацията и запитванията изпратени през гореспоменатите форми и панели се въвежда от истински човек или чрез нежелано автоматизирано въвеждане от бот програми. Услугата изплаща информация до Гугъл съгласно член 6, секция 1F на GDPR, с основа нашият легитимен интерес за защита на нашият сайт от злонамерени потребители и злоупотреба с функционалността му.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.

С ползването на тази функционалност, вие изрично се съгласявате с изпращането на тези данни до Google LLC за изпълнение на тези цели.

След изпращането на горепосочената информация на Google, ние не съхраняваме и не обработваме други копия от информацията.

Политиката на поверителност на Google може да намерите на следният адрес: www.google.com/intl/bg/policies/privacy

Ние не споделяме, продаваме, разкриваме или пренасочваме вашите данни към други трети страни, освен ако това не е необходимо за изпълнението на договор между нас или в изпълнение на правните ни задължения като субекти на българското, европейско и международно право.

Ние можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или предотвратяване на имуществени щети само тогава, когато това разкриване би било законосъобразно.

Колко дълго държим личните ви данни

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Данните придобити посредством формите за контакт се изтриват до 365 дни след получаването им, освен ако потребителят не е пожелал тяхното предсрочно изтриване.

Всички останали данни биват изтрити, след изпълняването на основанието, поради което са били събрани.

Вашите права над личните ви данни

Всички потребители на този уеб сайт могат да се възползват от пълните си права според българското и европейското законодателство – включващо правото за достъп до данни, право на преносимост на данни, право на корекция на данни и право на изтриване на данни (правото да бъдеш забравен) и други.

Ако имате профил в този сайт или по друг начин сте въвели вашите лични данни в него, можете да поискате да получите справка, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим или редактираме личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

За да подадете заявка за копие, редакция или изтриване на лични данни, моля изпратете писмо на нашият e-mail адрес: admin@perfectlycleanbg.com

Всички запитвания свързани с правата на потребителите за достъп до, коригиране на или изтриване на личните им данни ще получат отговор в законоустановеният срок.

Как използваме вашите данни

Формите за контакт, вход и забравена парола, попълнени от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам и злоупотреба.

Данните получени посредством формите на контакт използваме само с цел отговор на вашите запитвания.

Данните получени във връзка с администраторските страници ползваме с цел защита на нашите законни интереси от злоупотреба.

Как защитаваме личните ви данни

Личните ви данни се защитават посредством ограничение на броя на лицата с достъп до тях. Единствено собственикът на уеб сайтът, хостинг компанията (понастоящем jump.bg) и свързани с нея лица или фирми, в качеството си на представители на хостинг услуга, имат достъп до данните.

Допълнително защитаваме данните на потребителите, като ползваме там където това е възможно и целесъобразно, 256-битово шифроване посредством SSL сертификат, което шифрова връзката между потребителят и нашият уеб сайт.

Изменение на политиката за поверителност

Тази политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички потребители.

Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение по тази политика на личните данни ще има действие спрямо вас след горепосоченото уведомяване, ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Ако не се съгласявате с промените, може да прекратите отношенията си с нашият уеб сайт, без да дължите неустойка и да преустановите ползването и отношенията си с нашият уеб сайт.

Вие се съгласявате, че всички изявления свързани с изменението на тази политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани публично в крайната част на тази страница.

Тази политика на личните данни влиза в сила и е ефективна от: 15.06.2021