Условия за ползване

Условия за ползване

I – Дефиниции

 1. Собственик – Юридическото лице “ПЕРФЕКТНО ЧИСТО” ЕООД, БУЛСТАТ 206302776, със седалище и адрес на управление в Република България, Област София (столица), община Столична, град Банкя, пощенски код 1320, ул. Карамфил Номер 8
 2. Сайт – www.perfectlycleanbg.com
 3. Потребител – всяко физическо лице, което влиза или по друг начин използва в сайта

II – Условия

 1. Този сайт се предоставя за свободно ползване на всяко лице навършило 16 годишна възраст и съгласно с разпоредбите на общите условия за ползване и политиката за защита на личните данни.
 2. Сайтът се предоставя с чисто информативна цел. Попълването на формуляр за контакт, както и всички останали действия взети от потребителите на този сайт НЕ представляват сключване на договор със собственикът или трети лица. Сайтът НЕ предлага възможността за сключване на договор за предоставяне на услуги по електронен път.

III – Авторски Права

 1. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайтът са защитени с авторско право. Те представляват собственост на собственикът или трети лица, предоставили право за тяхното ползване на собственикът.
 2. Сайтът може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други лица, компании, организации или сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 3. Всички права върху притежавана от собственика интелектуална собственост са запазени.

IV – Конфиденциалност

 1. Сайтът се ангажира да положи усилия за гарантирането на неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством форми за контакт или други функции.
 2. Сайтът третира личните данни на потребителите спрямо разпоредбите на политиката за поверителност.

V – Ограничаване на отговорността

 1. Въпреки положените усилия от страна на собственикът за осигуряване на точна, пълна и достоверна информация, не се изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия, пропуски или непълност на информацията. Цялата информация в сайта и всички материали в него се предоставят БЕЗ гаранция от страна на сайтът или собственикът за нейната пълност, точност или некърнимост.

VI – Промени в общите условия

 1. Собственикът има правото да променя общите условия на сайта.
 2. Промените в общите условия влизат в сила след тяхното публикуване в страницата, съдържаща общите условия в сайта.
 3. Задължение е на всеки потребител да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него.
 4. При несъгласие с общите условия на сайтът, потребителят следва да прекрати неговото използване.

Настоящите общи условия са одобрени и влизат в сила от: 19.11.2020